حریم خصوصی

مجموعه پالیزهُم همواره در جهت کسب رضایت مشتری و ایجاد اعتماد متقابل عمل کرده و این رویه را ادامه خواهد داد.

فروشگاه اینترنتی پالیزهُم اطلاعات حساب کاربران خود را محرمانه میداند و از این اطلاعات تنها درجهت امور مرتبط با پیگیری سفارشات، ارسال مرسولات و ارتباط با مشتریان استفاده میکند.

  • این مجموعه اطاعات کاربران را نزد خود محفوظ نگاه داشته و در حفظ و حراست آن نهایت تلاش خود را میکند.
  • شماره تلفن های ثبت شده از طرف کاربران به منظور ارتباط با مشتریان جهت پیگیری سفارشات، امور پشتیبانی و موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و ما از خارج کردن لیست شماره ها از پایگاه داده فروشگاه و یا ارائه آن به شرکتهای تبلیغاتی،اشخاص و سازمان ها خودداری میکنیم.

 

به امید آنکه بتوانیم با حفظ حریم خصوصی کاربرانمان امنیت خاطر را برای آنها بوجود آوریم.